Uned 1 - Rhan 2

 

Sut dych chi?    
Sut wyt ti?        
 
Iawn, diolch
Eitha da
Wedi blino