Unit 1 - Rhan 3                                                                                                  

Dod i nabod y dosbarth
  Rhian   Dafydd Ffion Beth yw’ch enw chi? 
     
  Rhys   Olwen   Gareth Ffred dw i