Uned 1 - Rhan 7

 

   Dych chi’n byw yn Llanelli?
Dych chi’n byw yn y dre?
Dych chi’n byw yn y wlad?
  Dych chi’n byw ar bwys Llandeilo?
Ydw                
Nac ydw