Uned 1 - Rhan 8

 

Ffarwelio
Hwyl!
Pob hwyl!
Gwela i chi fory!
Nos da!