Uned 1 - Rhan 9

 

Deialog/    
Sandra: Sut dych chi, slawer dydd?
Ffred: Iawn, diolch
Sandra: Dych chi’n byw yn Abergwili nawr?
Ffred: Nac ydw.  Dw i’n byw yn Llandeilo
Sandra: Dych chi’n gweithio yn y banc o hyd?
Ffred: Nac ydw.  Dw i’n dysgu Cymraeg llawn amser
Sandra: Wel, pob lwc!