Rhan 3

Deialog /

       
Ffred: Ydy pawb yn dy deulu di’n gallu siarad Cymraeg? MP3
Sandra: Mae mam yn siarad Cymraeg, ond so fy nhad. MP3
Ffred: Wyt ti’n clywed Cymraeg yn y siop? MP3
Sandra: Ydw, bob dydd.  Wyt ti’n ymarfer dy Gymraeg di gartre? MP3
Ffred: Ydw, gyda nghi.  Mae e’n deall pob gair. MP3