Rhan 1

Siarad am y teulu

Dych chi’n nabod fy mrawd i?     MP3
Dych chi’n nabod fy chwaer i? MP3
Dych chi’n nabod fy rhieni i? MP3
Dych chi’n nabod fy mhlant i? MP3