Rhan 2

Dych chi’n nabod brawd Ffred? MP3 Ydw, dw i’n nabod ei frawd e MP3
Dych chi’n nabod tad Ffred? MP3 Ydw, dw i’n nabod ei dad e MP3
Dych chi’n nabod brawd Sandra? MP3 Ydw, dw i’n nabod ei brawd hi MP3
Dych chi’n nabod tad Sandra? MP3 Ydw, dw i’n nabod ei thad hi MP3
     
Mae fy rhieni i’n byw yn Aberystwyth MP3
Mae fy mrawd i’n gweithio yng Nghaerfyrddin MP3
Mae fy mhlant i’n mynd i ysgol Rhos-Afan MP3
Mae fy nheulu i’n dod o Loegr MP3