Rhan 3

Oedran

Beth yw oedran y mab?    MP3
Beth yw oedran y ferch? MP3
Faint yw dy oed di nawr? MP3
Mae e’n flwydd oed MP3
Mae e’n ddwy oed      MP3
Mae hi’n dair oed MP3
Mae hi’n bedair oed MP3