Rhan 4

Deialog /

Ffred: Oes brawd neu chwaer ’da ti, Sandra? MP3
Sandra: Oes, un chwaer fawr ac un brawd bach.  Mae ei ben-blwydd e heddiw. MP3
Ffred: Faint yw ei oed e? MP3
Sandra: Mae e’n bedair. MP3
Ffred: Mae Bendigeidfran yn bedair eleni MP3
Sandra: Beth?  Oes brawd ’da ti hefyd? MP3
Ffred: Nac oes.  Bendigeidfran yw enw nghi MP3