Rhan 1

Trafod iechyd /

         

Beth sy’n bod arnoch chi? MP3
Beth sy’n bod arnat ti? MP3
Dych chi’n dost? MP3
Wyt ti’n dost? MP3
Mae pen tost ’da fi     MP3 Mae annwyd arna i      MP3
Mae gwddw tost ’da fi MP3 Mae annwyd arno fe MP3
Mae bola tost ’da fi MP3 Mae annwyd arni hi MP3
Mae dant tost ’da fi MP3 Mae annwyd arnyn nhw MP3
Mae clust dost ’da fi MP3 Does dim byd yn bod arna i! MP3