Rhan 3

Deialog (Wythnos yn ddiweddarach)

Sandra: Mae’n flin ’da fi mod i ddim yn y Llew Du neithiwr. MP3
Ffred: Popeth yn iawn. MP3
Sandra: Roedd pen tost ofnadwy ’da fi. MP3
Ffred: Paid becso.  A dweud y gwir, es i ddim ma’s chwaith. MP3
Sandra: Pam?  Beth sy’n bod arnat ti? MP3
Ffred: Roedd annwyd arna i, ond dw i’n well nawr. MP3
Sandra: Est ti at y meddyg? MP3
Ffred: Naddo.  Wisgi a mêl yw’r peth gorau yn ôl mam. MP3