Rhan 1

Trafod amser

         

Faint o’r gloch yw hi? MP3
     
Mae hi’n dri o’r gloch MP3
Mae hi’n unarddeg o’r gloch MP3
Mae hi’n ddeuddeg o’r gloch MP3
Mae hi’n ganol dydd MP3