Rhan 2

Faint o’r gloch yw hi? MP3
     
Mae hi’n hanner awr wedi pump MP3
Mae hi’n chwarter wedi pump MP3
Mae hi’n chwarter i bump      MP3
Mae hi’n ugain munud wedi tri MP3