Rhan 6

Deialog /

Sandra: Beth sy’n bod? MP3
Ffred: Dw i newydd gofio. MP3
Sandra: Cofio beth? MP3
Ffred: Dw i’n hwyr.  Mae hi’n amser dosbarth. MP3
Sandra: Am faint o’r gloch mae’r dosbarth yn dechrau? MP3
Ffred: Am hanner awr wedi chwech. MP3
Sandra: Gwela i di wedyn. MP3
Ffred: Iawn.  Hwyl, Sandra. MP3