Rhan 3

Ydyn nhw’n gallu mynd? MP3
Ydyn nhw’n gallu dod? MP3
Ydyn nhw’n gallu siarad Cymraeg? MP3
Ydyn nhw’n gallu aros? MP3
Ydyn MP3
Nac ydyn MP3