Rhan 6                                                           

Deialog /

Sandra: Sut aeth y dosbarth? MP3
Ffred: Ofnadwy.  Does neb yn cael siarad Saesneg o gwbl MP3
Sandra: Beth wyt ti’n ei feddwl? MP3
Ffred: So’r tiwtor yn mynd i siarad gair o Saesneg â ni. MP3
Sandra: Beth?  Dim un gair? MP3
Ffred: Wel, ambell waith, dim ond os bydd eisiau. MP3
Sandra: Ydy’r dysgwyr eraill yn becso? MP3
Ffred: Ydyn, maen nhw ar bigau’r drain hefyd MP3