Rhan 5

Deialog /    (mae’r ffôn yn canu) 

Rhywun Arall: Caerfyrddin 212583 MP3
Ffred: Ydy Sandra ’na os gwelwch chi’n dda? MP3
Rhywyn Arall: Nac ydy.  Mae hi’n fishi ar hyn o bryd. MP3
Ffred: Dw i’n gweld.  Allwch chi ofyn iddi hi ffonio Ffred? MP3
Rhywyn Arall: Galla, wrth gwrs.  Beth yw’r rhif? MP3
Ffred: Llandeilo 434689 MP3
       
Peiriant Ateb:  "Llandeilo 434689.  Ffred Morris sy’n siarad.  Does neb ’ma ar hyn o bryd.  Os dych chi’n moyn gadael neges, siaradwch ar ôl y tôn." MP3
Sandra: Sandra sy ’ma.  Diolch am ffonio’r bore ’ma.  Alli di alw heno?  Mae newyddion da ’da fi. MP3