Rhan 2

Wyt ti wedi cael digon? MP3
Wyt ti wedi bwyta gormod? MP3
Wyt ti wedi anghofio? MP3
Wyt ti wedi meddwi? MP3
     
Ydw              
Nac ydw