Uned Un Deg Saith

can/cant MP3
credu MP3
cyrraedd [cyrhaedd-] MP3
diddorol MP3
ennill [enill-] MP3
erioed MP3
llythyr MP3
mil MP3
paid â sôn! MP3
priodi MP3
wedi meddwi MP3
Wir i ti! MP3
Wnei di…? MP3