Rhan 2

Oes digon o laeth yn hwn? MP3
Oes digon o siwgr yn hwn? MP3
Oes digon o laeth yn hwnna? MP3
Oes digon o siwgr yn hwnna? MP3
     
Oes
Nac oes