Rhan 1

Siarad am y cwrs

Ers faint dych chi’n dysgu Cymraeg?  MP3
     
Dw i’n dysgu Cymraeg ers mis Medi MP3
Dw i’n dysgu Cymraeg ers blwyddyn MP3
Dw i’n dysgu Cymraeg ers dwy flynedd MP3
Dw i’n dysgu Cymraeg ers sbel MP3