Rhan 2

Ers faint dych chi’n dysgu Cymraeg?  MP3
     
Dw i’n gwneud cwrs Wlpan yng Nghaerfyrddin MP3
’Dyn ni’n dod i’r coleg am bedwar bore yr wythnos    MP3
Mae pymtheg o bobl yn y dosbarth MP3
Marc yw enw’r tiwtor MP3