Rhan 3

Cwrs Wlpan
Beth dych chi’n ei feddwl o’r cwrs?   MP3
     
Mae’r cwrs yn dda     MP3
Mae’r cwrs yn anodd MP3
Mae’r cwrs yn wych MP3
Mae’r cwrs yn anobeithiol MP3