Rhan 4

Siarad Cymraeg
Pam dych chi’n dysgu Cymraeg? MP3
     
Dw i’n moyn siarad â’r bobl drws nesa MP3
Dw i’n moyn helpu’r plant yn yr ysgol MP3
Dw i’n moyn swydd MP3
Dw i’n moyn deall S4C MP3