Rhan 1

Byw a Gweithio

Ble dych chi’n byw?
Dw i’n byw yng Nghaerfyrddin       
Dw i’n byw ym Mheniel
Dw i’n byw yn Nhalybont
Dw i’n byw yn Ninbych-y-Pysgod

 

Caerfyrddin Peniel Talybont Dinbych-y-Pysgod