Rhan 1

Byw a Gweithio

Ble dych chi’n byw? MP3
Dw i’n byw yng Nghaerfyrddin        MP3
Dw i’n byw ym Mheniel MP3
Dw i’n byw yn Nhalybont MP3
Dw i’n byw yn Ninbych-y-Pysgod MP3

 

Caerfyrddin MP3 Peniel MP3 Talybont MP3 Dinbych-y-Pysgod MP3