Rhan 4                                                                                    

Dych chi’n gweithio? MP3
Wyt ti’n gweithio? MP3
     
Nac ydw, dw i’n ddi-waith ar hyn o bryd MP3
Nac ydw, dw i wedi ymddeol, ond ro’n i’n athro MP3
Nac ydw, dw i’n fyfyriwr MP3
Nac ydw, dw i’n fyfyrwraig MP3