Rhan 1 

Trafod teithio

Sut daethoch chi i’r dosbarth y bore ’ma? MP3
Sut dest ti i’r dosbarth y bore ’ma? MP3
Des i ’ma yn y car MP3
Des i ’ma ar y bws MP3
Des i ’ma gyda Rhian MP3
Cerddais i, fel arfer MP3