Rhan 5 

Deialog /

Sandra: Ble wyt ti wedi bod? MP3
Ffred: Mae’n flin ’da fi.  Des i ’ma cyn gynted â phosib. MP3
Sandra: Bennodd y dosbarth dros awr yn ôl. MP3
Ffred: Dw i’n gwybod.  Torrodd y car i lawr. MP3
Sandra: Sut dest ti ’ma ’te? MP3
Ffred: Ces i lifft gyda Myfanwy. MP3
Sandra: Pwy yw hi? MP3
Ffred: Hi yw nhiwtor Cymraeg i. MP3