Rhan 1 

Mynegi rheidrwydd

(Mae) rhaid i fi fynd   MP3 Does dim rhaid i ti fynd MP3
Rhaid i fi adael MP3 Does dim rhaid i ti adael MP3
Rhaid i fi gyrraedd MP3 Does dim rhaid i ti ddod MP3
Rhaid i fi fod yn ofalus MP3 Does dim rhaid i ti feddwl MP3