Rhan 3 

 

Dim ysmygu
Rhaid i fi beidio cyrraedd yn hwyr  MP3
Rhaid i fi beidio siarad Saesneg MP3
Rhaid i fi beidio smygu MP3
Rhaid i fi beidio ysgrifennu yn y dosbarth MP3