Rhan 5 

Deialog /

Ffred: Pam na ddest ti i’r Llew Du neithiwr? MP3
Sandra: Mae’n flin ’da fi.  Roedd rhaid i fi gwrdd â Mair yn y dre. MP3
Ffred: Wyt ti’n gallu dod am gwpaned o de nawr ’te? MP3
Sandra: Nac ydw.  Mae’n rhaid i fi fod yn ôl yn y gwaith erbyn dau o’r gloch. MP3
Ffred: Beth am swper heno, tua saith o’r gloch? MP3
Sandra: Wel, bydd rhaid i fi olchi ngwallt i heno, ond galla i ddod draw wedyn..... falle. MP3