Rhan 3 

Deialog /

Ffred: Cyn i ti adael, dw i’n moyn ateb. MP3
Sandra: Ond, Ffred... MP3
Ffred: Sa i’n moyn esgusodion.  Rhaid i fi gael gwybod heddiw. MP3
Sandra: Wel, ers i ti ofyn, dw i wedi bod yn becso.. MP3
Ffred: Becso am beth?  Dim ond ’gwnaf’ neu ’na wnaf’ sy eisiau. MP3
Sandra: Ond Ffred.. Roedd rhaid i ti gael gwybod yn hwyr neu’n hwyrach.. - dw i’n briod yn barod MP3