Rhan 7 

Deialog /

Ffred: Pwy yw’r gwr ’ma?  Ydw i’n ei nabod e? MP3
Sandra: Nac wyt.  Mae e’n dod o Loegr.  Gordon yw ei enw fe. MP3
Ffred: Cymro yw e? MP3
Sandra: Nage.  So fe’n gallu siarad yr iaith. MP3
Ffred: Ydy e’n dal, yn olygus, ac yn gyfoethog ’te? MP3
Sandra: Ydy.  Ond mae problem ’da fi. MP3
Ffred: Beth sy’n dy boeni di? MP3
Sandra: Dw i’n dy garu di! MP3