Rhan 1                                                                            

Gorchymyn

Wnei di gymwynas â fi? MP3
Wnei di rywbeth drosta i? MP3
Wnei di fy helpu fi? MP3
Wnei di ddweud hynny eto? MP3
Gwnaf       MP3
Na wnaf MP3