Rhan 2

                                                             

Esgusodwch fi!      MP3 Esgusoda fi!       MP3
Cofiwch! MP3 Cofia! MP3
Anghofiwch am y peth! MP3 Anghofia am y peth! MP3
Edrychwch! MP3 Edrych! MP3
Dewch i mewn! MP3 Dere i mewn! MP3
Ewch / Cerwch! MP3 Cer! MP3
Rhowch....! MP3 Rho....! MP3
Trowch....! MP3 Tro....! MP3
Eisteddwch! MP3 Eistedd! MP3