Rhan 5                                                                   

Deialog /

Sandra: Aros funud! MP3
Ffred: Beth yw’r broblem? MP3
Sandra: Stopia’r car! MP3
Ffred: Beth sy’n bod?  Wyt ti’n dost? MP3
Sandra: Nac ydw.  Fydda i ddim yn hir. MP3
Ffred: Rhaid i ni fod yn ôl cyn amser swper, cofia. MP3
Sandra: Wnei di aros am bum munud i fi gael ffonio Gordon? MP3
Ffred: Paid bod yn hir, cariad. MP3