Rhan 4                                                                       

Beth dych chi’n moyn i fi ’i wneud? MP3
Beth dych chi’n disgwyl i fi ’i wneud? MP3
     
Allwch chi’i newid e? MP3
Allwch chi’i drwsio fe? MP3
Allwch chi’i droi e lawr? MP3
Allwch chi’i symud e? MP3
Gallwn MP3
Na allwn MP3