Rhan 5                                                                       

Deialog /

Ffred: Wyt ti’n barod eto? MP3
Sandra: Fydda i ddim dwy funud. MP3
Ffred: Gwisga dy got - mae hi’n oer iawn heno MP3
Sandra: Sa i’n gallu’i ffeindio hi.  Does dim ots, dw i’n barod i fynd. MP3
Ffred: O’r diwedd. MP3
Sandra: Wyt ti wedi rhoi’r gath ma’s? MP3
Ffred: Ydw MP3
Sandra: Wyt ti wedi cau’r drws cefn? MP3
Ffred: Ydw.  Ydy’r tocynnau ’da ti? MP3
Sandra: Aros funud!  So nhw ’da fi! MP3
Ffred: Ble maen nhw ’te? MP3
Sandra: Ym mhoced fy nghot i! MP3