Rhan 1 

Gofyn caniatâd

Ga’i lifft, os gwelwch chi’n dda?     MP3
Ga’i un i Ffred, os gwelwch chi’n dda? MP3
Ga’i goffi? MP3
Ga’i daflen waith arall? MP3
Cei           MP3
Na Chei MP3
Cewch MP3
Na chewch MP3