Rhan 4                                                                

Deialog /

Ffred: Ga’ i fenthyg dwy bunt? MP3
Sandra: Cei, wrth gwrs.  I beth? MP3
Ffred: I brynu rhywbeth i’w yfed. MP3
Sandra: Dere â hanner i fi. MP3
Ffred: Beth am rywbeth i’w fwyta? MP3
Sandra: Dim diolch.  Dim ond meddwl am dy fola di rwyt ti. MP3
Ffred: Ond chawn ni ddim byd i’w fwyta nes ar ôl y cyngerdd. MP3
Sandra: Cei di ddigon o fwyd nes ’mlaen yn y Golden Wok. MP3
Ffred: Rwyt ti’n iawn, cariad.  Dau lager amdani ’te. MP3
Sandra: A phaid bod yn hir - mae’r cyngerdd bron â dechrau MP3