Rhan 3 

Faint o geir sy’da chi?       MP3
Faint o frodyr sy ’da chi? MP3
Faint o chwiorydd sy ’da chi? MP3
Faint o blant sy ’da chi? MP3
     
Sawl car sy ’da chi?   MP3
Sawl brawd sy ’da chi? MP3
Sawl chwaer sy ’da chi? MP3
Sawl plentyn sy ’da chi? MP3