Rhan 4 

Deialog /

Ffred: Faint yw’r Chablis, os gwelwch chi’n dda? MP3
Gweinydd: Saith punt y botel, syr. MP3
Ffred: Gawn ni weld y fwydlen? MP3
Gweinydd: Cewch.  Arhoswch funud, syr. MP3
Ffred: Faint yw’r stêc? MP3
Gweinydd: Naw punt, hanner can ceiniog. MP3
Ffred: Tamaid bach yn rhy ddrud i ni. MP3
Gweinydd: Mae’r pysgod yn dda iawn heno. MP3
Ffred: Iawn.  Dim ond pedair punt hefyd.  Rhesymol dros ben MP3
Gweinydd: Bydd e’n barod mewn chwarter awr, syr. MP3