Rhan 3 

Deialog /

Ffred: Dw i’n mynd bant dros y penwythnos. MP3
Sandra: Ble wyt ti’n mynd? MP3
Ffred: I Aberystwyth ar daith gyda’r dosbarth Cymraeg MP3
Sandra: Beth dych chi’n mynd i’w wneud yn Aberystwyth? MP3
Ffred: ’Dyn ni’n mynd i ymarfer ein Cymraeg drwy’r dydd. MP3
Sandra: Bydd rhaid i chi fynd ma’s i fwynhau’ch hunain gyda’r nos MP3
Ffred: Bydd, siwr o fod.  Dweda i wrthot ti ar ôl dod yn ôl MP3