Rhan 4                                                                           

Sandra: Faint o’r gloch fyddi di’n ôl nos Sul? MP3
Ffred: Tua hanner awr wedi pump siwr o fod. MP3
Sandra: Fydd amser ’da ti i alw heibio? MP3
Ffred: Bydd, gobeithio.  Os na fyddwn ni’n rhy hwyr. MP3
Sandra: Gobeithio y cewch chi amser da ar y cwrs. MP3
Ffred: ’Dyn ni’n bownd o gael hwyl. MP3
Sandra: Paid gwneud dim byd y byddi di’n difaru’i wneud! MP3
Ffred: Fi? Byth! MP3