Rhan 1                                                    

Treiglad Meddal ar ôl ’o’ (ac ’i’)                                                         

O ble dych chi’n dod yn wreiddiol? MP3
O ble wyt ti’n dod yn wreiddiol? MP3
     
Dw i’n dod o Lundain                          MP3
Dw i’n dod o Gaerfyrddin MP3
Mae e’n dod o Benybont MP3
Mae hi’n dod o’r Alban                     MP3