Rhan 2 

Pwy sy’n smwddio’n eich ty chi? MP3
Pwy sy’n coginio’n eich ty chi? MP3
Y gwr sy’n gweithio’n galed       MP3
Y gwr sy’n talu’r morgais           MP3
Y wraig sy’n smwddio MP3
Y wraig sy’n gwario’r arian MP3