Rhan 4                                                                                        

Deialog (ar y ffôn)

Ffred: Sut mae!  Ffred sy’n siarad. MP3
Sandra: Croeso’n ôl.  Sut oedd y cwrs? MP3
Ffred: Roedd y cwrs yn.... ddiddorol. MP3
Sandra: Fwynheuaist ti ’te? MP3
Ffred: Do, wir.  Dysgais i lot o bethau. MP3
Sandra: Fel beth? MP3
Ffred: O.. so ti’n moyn gwybod hynny. MP3
Sandra: Paid becso, mae ffrind ’da fi sy yn yr un dosbarth â ti.  Gofynna i iddi hi. MP3
Ffred: Pwy yw hi ’te? MP3
Sandra: O... so ti’n moyn gwybod hynny! MP3