Rhan 2 

Mynd yn y dyfodol

 

Pryd ewch chi? MP3 Dych chi’n credu eith e? MP3
Ble ewch chi? MP3 Dych chi’n credu eith hi? MP3
Sut ei di? MP3 Dych chi’n credu awn ni? MP3
Faint o’r gloch ei di? MP3 Dych chi’n credu ewch chi? MP3
      Dych chi’n credu ân nhw? MP3