Rhan 3 

Deialog /

Ffred: Ble ei di nawr? MP3
Sandra: Adre, at fy annwyl wr i. MP3
Ffred: Bydd rhaid it ti ddweud wrtho fe rhywbryd. MP3
Sandra: Wrth Gordon?  Duw a wyr beth fyddai fe’n ei wneud. MP3
Ffred: Mae e’n siwr o sylweddoli, cyn bo hir. MP3
Sandra: Ydy, ond sa i’n moyn torri’i galon e. MP3
Ffred: Gorau po gynta i ti ddweud felly. MP3
Sandra: Mae’n siwr dy fod di’n iawn.       MP3